Škola archeometrie představuje mezioborové setkání vědeckých pracovníků zabývajících se různými obory které pracují s měřitelnými veličinami v oblasti poznání a péče o hmotné kulturní dědictví, ať se jedná o archeologické nálezy, umělecká díla, nebo výsledky historické řemeslné tvorby.

Interdisciplinární spolupráce napříč nejrůznějšími obory je zásadní pro získání uceleného spektra informací. V případě, kdy dochází k propojení humanitních a přírodovědných oborů, může nastat tzv. informační šum a dojít ke vzájemnému nepochopení. Zjednodušeně řečeno – každý máme svůj styl oborový jazyk a oborové priority.


V letošním roce bude po ukončení konference celá akce pokračovat kurzem „Analytická chemie pro kulturní dědictví a archeologii“. V přednáškovém bloku budou detailněji probírány metody analýzy a odběru vzorků. V pátek dopoledne bude probíhat laboratorní cvičení, kde si účastníci kurzy na vlastní kůži vyzkouší práci s chemickou instrumentací. Pokud byste se chtěli kurzu zúčastnit, je nutné přihlásit se na něj v registraci. Maximální kapacita kurzu je 16 osob.

© Ondřej Kurka, 2024